OSOBY BĘDĄCE CZŁONKAMI PSSK i STUDENCI
(weryfikacja na podstawie danych w formularzu rejestracyjnym - UWAGA: w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub kierunek studiów rejestracja może zostać anulowana)

Wykłady - 600 zł
1 warsztat - 100 zł
2 warsztaty - 180 zł
3 warsztaty - 250 zł
 
OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSSK

Wykłady - 800 zł
1 warsztat - 120 zł
2 warsztaty - 220 zł
3 warsztaty - 300 zł
 
Dodatkowa osoba towarzysząca na sobotnią kolację koleżeńską - 200 zł