Call for Abstracts! Sesja posterowa!

Nagrody dla autorów najciekawszych prac w trzech kategoriach:
- Kontaktologia 
- Optometria Kliniczna
- Terapia Widzenia i Rozwiązania Optyczne

NAGRODY:
1 miejsce - udział w konferencji OPTOMETRIA 2019
2 miejsce - udział w szkoleniu "Suche oko i co dalej?"
3 miejsce - książka branżowa

Wytyczne dotyczące zgłaszanych streszczeń:
- Streszczenia powinny mieć maksymalnie 2 strony (w tym odniesienia, przykłady, tabele, słowa kluczowe itp.) czcionka Times New Roman 12 pkt.
- Maksymalnie dwóch autorów do jednej pracy.
- Zapis w formacie pdf.
- Streszczenie będzie brane pod uwagę do prezentacji ustnej oraz sesji posterowej.
- W każdej kategorii zostanie wybrany jeden poster do przedstawienia w trakcie 15-minutowej prezentacji.

Termin przesyłania abstraktów minął 18.11.2018r. - zapisy zamknięte.